PROGRAM INWESTYCJE W OŚWIACIE

 

Kto może aplikować: Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych.

Budżet: 100 milionów zł 

Termin składania wniosków: 31 października 2022

Wzory wniosków:

Wzór wniosku o finansowanie / dofinansowanie inwestycji

Wzór wniosku o finansowanie / dofinansowanie remontu

 

Więcej informacji:

Wprowadzenie możliwości udzielania dotacji celowej na realizację remontu i inwestycji ma na celu wspieranie systemu oświaty w zakresie dostosowania infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116), można składać do ministra w terminie do dnia 31 października 2022 r.

Wnioskodawca wypełnia wniosek na formularzu załączonym do komunikatu.

Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek wypełniony i podpisany został złożony przez wnioskodawcę i przesłany na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Każdy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu będzie podlegał weryfikacji formalnej, a następnie rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych. Termin przewidziany na usunięcie braków formalnych we wniosku wynosi 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Minister będzie przekazywał dotację celową na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja celowa, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji celowej, będzie składał podpisaną umowę. W przypadku przesłania umowy w postaci papierowej powinna ona zostać złożona w urzędzie obsługującym ministra w trzech egzemplarzach, natomiast w przypadku wyboru postaci elektronicznej – opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inwestycje-w-oswiacie 

krzesła

Krzesła szkolne

Zobacz produkty zobacz produkty
ławki, stoliki

Ławki szkolne, stoliki szkolne

Zobacz produkty zobacz produkty
meble do klas

meble do klas

Zobacz produkty zobacz produkty
meble do kpokoju nauczycielskiego

meble do pokoju nauczycielskiego

Zobacz produkty zobacz produkty
Meble do Akademika

Meble do Akademika

Zobacz produkty zobacz produkty
szatnie szkolne

szatnie szkolne

Zobacz produkty zobacz produkty
krzesła i fotele

krzesła i fotele

Zobacz produkty zobacz produkty
krzesła w ławki konferencyjne

krzesła w ławki konferencyjne

Zobacz produkty zobacz produkty
biurka komputerowe

Biurka i stoliki komputerowe

Zobacz produkty zobacz produkty
świetlica i stołówka

świetlica i stołówka

Zobacz produkty zobacz produkty
biblioteka

biblioteka

Zobacz produkty zobacz produkty
pufy

pufy, dywany

Zobacz produkty zobacz produkty
akcesoria dodatkowe

akcesoria dodatkowe

Zobacz produkty zobacz produkty
 
 
 
 
 

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl