Rządowy program dla szkół podstawowych Aktywna Tablica wspomaga doposażenie szkół podstawowych (państwowych oraz prywatnych) w tablice interaktywne, monitory interaktywne, projektory oraz głośniki do tablic multimedialnych. W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe;
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.
 7. Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych.

  W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

  • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

W 2022 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.

Aktualnie wnioski dla dyrektorów szkół, które mają być składane w ramach kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w 2022 r dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022-1 

Uczniów ze SPE w szkołach ogólnodostępnych możemy podzielić na trzy grupy:

a) Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym afazję, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, słabosłyszenie, słabowidzenie, autyzm, w tym Zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczn,.

b) Uczniowie posiadający inne orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) Uczniowie rozpoznani jako potrzebujący wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

AKTYWNA TABLICA - UCZNIOWIE Z SPE

DYSKALKULIA - KARTY PRACY DYSKALKULIA - KARTY PRACY
Producent: ABC
Cena: 139,00 zł (netto: 113,01 zł )
szt.
zobacz więcej
DYSLEKSJA - KARTY PRACY DYSLEKSJA - KARTY PRACY
Producent: ABC
Cena: 139,00 zł (netto: 113,01 zł )
szt.
zobacz więcej
DYSLEKSJA PRO Poziom 2 Klasy 4-8 DYSLEKSJA PRO Poziom 2 Klasy 4-8
Cena: 3 499,00 zł (netto: 3 239,81 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica karty pracy logopedia Eduterapeutica karty pracy logopedia
Producent: ABC
Cena: 189,00 zł (netto: 153,66 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Karty pracy SPE 4-8 Eduterapeutica Karty pracy SPE 4-8
Producent: ABC
Cena: 239,00 zł (netto: 194,31 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Lux Autyzm Eduterapeutica Lux Autyzm
Producent: ABC
Cena: 1 990,00 zł (netto: 1 617,89 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Lux Dyskalkulia Eduterapeutica Lux Dyskalkulia
Producent: ABC
Cena: 1 490,00 zł (netto: 1 211,38 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Lux Dysleksja Eduterapeutica Lux Dysleksja
Producent: ABC
Cena: 1 490,00 zł (netto: 1 211,38 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Lux Logopedia podstawowa Eduterapeutica Lux Logopedia podstawowa
Producent: ABC
Cena: 1 799,00 zł (netto: 1 462,60 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Lux Logopedia rozszerzona pakiet Eduterapeutica Lux Logopedia rozszerzona pakiet
Producent: ABC
Cena: 2 890,00 zł (netto: 2 349,59 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Lux Niepełnosprawność intelektualna i ASD 10-15 lat Eduterapeutica Lux Niepełnosprawność intelektualna i ASD 10-15 lat
Producent: ABC
Cena: 2 690,00 zł (netto: 2 186,99 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Lux SPE 1-3 Eduterapeutica Lux SPE 1-3
Producent: ABC
Cena: 2 890,00 zł (netto: 2 349,59 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica Problemy Wychowawcze 1-8 Eduterapeutica Problemy Wychowawcze 1-8
Producent: ABC
Cena: 1 990,00 zł (netto: 1 617,89 zł )
szt.
zobacz więcej
Eduterapeutica SPE 4-8 Eduterapeutica SPE 4-8
Producent: ABC
Cena: 2 890,00 zł (netto: 2 349,59 zł )
szt.
zobacz więcej
GRA ESCAPE ROOM. SPE 4-8 GRA ESCAPE ROOM. SPE 4-8
Producent: ABC
Cena: 690,00 zł (netto: 560,98 zł )
szt.
zobacz więcej
KARTY PRACY SPE NASTOLATKI 15-17 KARTY PRACY SPE NASTOLATKI 15-17
Producent: ABC
Cena: 219,00 zł (netto: 178,05 zł )
szt.
zobacz więcej
KONCENTRACJA UWAGI PRO klasy 1-8 KONCENTRACJA UWAGI PRO klasy 1-8
Cena: 3 999,00 zł (netto: 3 702,78 zł )
szt.
zobacz więcej
LOGOPEDIA PRO – Logorytmika LOGOPEDIA PRO – Logorytmika
Producent: ABC
Cena: 1 599,00 zł (netto: 1 480,56 zł )
szt.
zobacz więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy od home.pl